TalentenMapp koppelt talent aan werk

De TalentenMapp is een innovatieve app die talenten verbindt met passende en duurzame banen, een cruciale behoefte in de huidige arbeidsmarkt. Met bijna 2 miljoen Nederlanders die moeite hebben om geschikt werk te vinden, waaronder ruim 200.000 jongeren, is er een duidelijke noodzaak voor een oplossing die talent en ervaring optimaal benut.

De app, bedacht door Susanne Boers en ontwikkeld als digitaal portfolio, stelt jongeren tussen 16 en 27 jaar in staat om hun vaardigheden en kwaliteiten te presenteren aan potentiële werkgevers.

Scholen, jobcoaches en werkgevers

De TalentenMapp is een e-portfolio waar jongeren zelf hun prestaties, vaardigheden en referenties in kunnen bijhouden en delen. Ook kunnen ze zichzelf met behulp van video’s presenteren aan potentiële werkgevers. Zo kunnen werkzoekenden en werkgevers op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen.

Scholen spelen een belangrijke rol in het up to date houden van de TalentenMapp door informatie over de jongeren toe te voegen, terwijl jobcoaches ondersteuning bieden bij het vinden en behouden van werk. Werkgevers kunnen ook bijdragen aan het e-portfolio door referenties toe te voegen. Alle informatie samen zorgt voor een compleet beeld van de jongere en zijn of haar potentieel op de arbeidsmarkt.

Een mooie toekomst dankzij de TalentenMapp

Jongeren kunnen gedurende hun hele loopbaan relevante informatie toevoegen aan hun TalentenMapp. Hierdoor krijgen werkgevers een goed beeld van de talenten en kwaliteiten van de jongeren en de geschiktheid voor bepaalde functies.

Stichting GROW zet zich in voor een toekomst waarin elke jongere een passende baan vindt en ziet de TalentenMapp als een doorbraak in het matchen van werkgevers en talent.

Door dit innovatieve platform krijgen jongeren meer perspectief op een duurzame carrière en worden mismatches op de arbeidsmarkt voorkomen.

Aan de slag

Maak een account aan en begin direct met het bouwen van je eigen TalentenMapp!