De Talentenmapp!

Jouw talenten op één plek

"“Dankzij TalentenMapp heb ik werk gevonden in een sportwinkel en ik ben daar helemaal op mijn plek!” ”

Wat is het?
TalentenMapp is hét digitale platform waarbinnen jongeren zelf hun talenten, vaardigheden, resultaten en referenties vastleggen en beheren.

Wist je dat?

Wist je dat het voor 1,7 miljoen Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar moeilijker is om een passende en duurzame baan te vinden? Het gaat om ruim 200.000 jongeren, die graag willen en kunnen werken, maar die ook belemmeringen ervaren om een baan te vinden en te houden. Deze jongeren hebben veel talenten en vaardigheden, en zijn heel welkom op de arbeidsmarkt. Na de coronacrisis van de afgelopen jaren gaat het goed met de economie, de werkloosheid is heel laag en er zijn in veel sectoren veel vacatures die onvervuld blijven. Maar ondanks dat het goed gaat op de arbeidsmarkt, zijn er mensen voor wie het niet gemakkelijk is om passend werk te vinden. De Nationale DenkTank, een groep van frisse denkers en experts, heeft in 2017 onder andere het vraagstuk van de lage arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidsbeperking onderzocht. In december 2017 kwam de Nationale DenkTank met 10 denk- en oplossingsrichtingen voor meer perspectief op werk.

De TalentenMapp

Een van die denkrichtingen is ‘TalentenMapp’. Samen met jongeren is onderzoek gedaan en werd er gevonden dat jongeren met een arbeidsbeperking lastiger is om na het afronden van school of studie een baan te vinden. Veel verschillende personen, instellingen en organisaties raken betrokken om een passende baan te zoeken en vinden. Informatie die de personen, instellingen en organisaties hiervoor verzamelen en opslaan wordt nu door iedereen apart bij gehouden en sluit niet aan bij wat werkgevers nodig hebben om een passende, duurzame baan te beiden.

Zo slaan jongeren zelf belangrijke informatie op over wat zij kunnen en willen in een (online) CV, de school verzamelt informatie over competentieontwikkeling en stageverloop, de gemeente is bekend met specifiek geldende regelgeving en financiële ondersteuning, en de jobcoach weet veel over begeleiding en matching op de arbeidsmarkt.

Deze informatie is versnipperd en wordt niet goed overgedragen. Voor werkgevers is één overzichtelijk document of link, met daarin alle relevante informatie over de jongere en informatie van alle partijen, cruciaal. Zo heeft de werkgever in één keer alle relevante informatie om de jongere een passende en duurzame baan te bieden.

TalentenMapp is tijdens de Nationale DenkTank opgezet en doorontwikkeld binnen Stichting Grow. Dit digitale portfolio speelt in op de informatiebehoefte voor werkgevers en het hebben van regie over talenten en vaardigheden door jongeren. Het biedt een centrale plek in een digitale omgeving waar werkgevers alle relevante informatie vinden die nodig is om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het kan door alle betrokkenen partijen gebruikt worden, is niet instituut gebonden, maar persoonsgericht. Hierin kunnen alle partijen informatie delen: bijvoorbeeld de jongere zelf over talenten, de school over diploma’s, certificaten en stageontwikkelingen, de gemeente over specifiek geldende regelgeving en financiële ondersteuning, en de jobcoach over begeleiding en matching op de arbeidsmarkt.

Jongeren hebben zeggenschap over dit dossier of wijzen een verantwoordelijke aan. Het dossier bevat talenten, regelingen en ondersteuningsbehoeften van de jongeren, en contactgegevens van betrokkenen.

Zo ziet de werkgever op één plek alle de relevante informatie en wordt het veel eenvoudiger om iedereen in Nederland perspectief te bieden op een duurzame, passende baan!

– Wil jij ook een TalentenMapp maken en gebruiken?

– Werk je met jongeren en wil je met of voor hen een TalentenMapp maken en gebruiken?

Neem hier contact met ons op!